Marian Dziubiak

Software Engineer

O mnie

Cześć! Jestem informatykiem programistą z tytułem magistra z Uniwersytetu Warszawskiego MIMUW. Obecnie mieszkam w Irlandii pracując w Microsofcie w organizacji rozwijającej pakiet Office i związane z nim usługi. Powiedziałbym, że jestem programistą z powołania, z pasją wokół Observability, Developer Experience i tworzeniu oprogramowania łatwego w utrzymaniu.
Po pracy lubię oglądać filmy i seriale z moją żoną, czasem popracować nad projektami open-source albo zagrać na komputerze. Podczas studiów byłem aktywnym członkiem zespołu Quadballa Warsaw Mermaids.

Projekty

Quidditch/Quadball

PLQ/IQA
2018 - teraz

Przez parę sezonów byłem w zarządzie Polskiej Ligi Quidditcha udzielając wsparcia sędziom, aktualizując polskie tłumaczenie zasad gry i zajmując się stroną internetową.

Obecnie nie jestem aktywnym zawodnikiem, ale za to utrzymuję portal sędziowski Międzynarodowego Związku Quadballa.

Praca magisterska PDF

Uniwersytet
2020

Abstract: Functional programming languages may have very desirable properties. We take a look at compiling Haskell, a non-strict functional language, to work on the .NET platform. In order to achieve that goal, a framework runtime for evaluation of lazy computations is presented. The performance of the runtime is important in order for it to be practically usable. To simplify the translation of Haskell programs to use this runtime an experimental compiler has been created and some of its details are presented.

Technologie:

  • Haskell GHC
  • C# Roslyn

Blog

About me

Hi! I'm a software engineer with Masters in Computer Science from the University of Warsaw. Currently I live in Ireland where I work for Microsoft in the Office product group. I'd say I was meant to become a software dev, being passionate about Observability, Developer Experience and writing maintainable code.
After hours I like to watch movies with my wife, sometimes work on open-source projects or play video games. While I was studying I was an active member of the Warsaw Mermaids Quadball team.

Projects

Quidditch/Quadball

PLQ/IQA
2018 - now

I was a director for the Polish Quidditch League for a couple of seasons. I helped to train local referees, translated rulebook and set up the website.

I'm no longer actively playing but I am instead maintaining the Referee Hub for International Quadball Association.

Master's Thesis PDF

University
2020

Abstract: Functional programming languages may have very desirable properties. We take a look at compiling Haskell, a non-strict functional language, to work on the .NET platform. In order to achieve that goal, a framework runtime for evaluation of lazy computations is presented. The performance of the runtime is important in order for it to be practically usable. To simplify the translation of Haskell programs to use this runtime an experimental compiler has been created and some of its details are presented.

Technologies:

  • Haskell GHC
  • C# Roslyn

Blog